Scenariusze warsztatów

Etap pierwszy polegał na doświadczaniu tego, w jaki sposób osoba ze spektrum autyzmu odbiera otaczającą rzeczywistość. Finalnie wykonywaliśmy pudełka terapeutyczne z kartonu i innych materiałów. Podczas warsztatu dziecko:
Cele warsztatu:

  1. Zwiększenie wiedzy dzieci ze Szkół Podstawowych na temat różnych form niepełnosprawności.
  2. Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji włączającej.
  3. Zwiększenie umiejętności dzieci ze Szkół Podstawowych w zakresie pracy projektowej.
  4. Rozbudzenie wrażliwości plastycznej poprzez obcowanie z przedmiotami zaprojektowanymi pod względem formy.

Pobierz scenariusz WARSZTATÓW ETAP I

Etap drugi polegał na opracowaniu uniwersalnej pomocy dydaktycznej z wykorzystaniem systemów Arduino.

Cele warsztatu:

  1. Podniesienie wiary młodego człowieka (zarówno zdrowego jak
    i dysfunkcyjnego) w swoje możliwości kreowania nowych form
    projektowych.
  2. Wzrost wiedzy na temat systemów Arduino (tworzenie scenariuszy interakcji oraz programowanie Arduino)

Pobierz scenariusz WARSZTATÓW ETAP II

Pobierz plansze edukacyjne do warsztatów ETAP II