W ramach projektu opracowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące warsztaty:

1. Warsztaty z budowania pomocy dydaktycznych

Warsztat w szkołach trwa 1,5 godziny. Podczas warsztatu uczestnicy nie tylko wykonują pomoc dydaktyczną, ale również zdobywają wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonywanie tych obiektów jest nie tylko manualnym sprawdzianem, ale również uwrażliwia uczestników na nowe formy plastyczne. Jest to również zadanie konstrukcyjne, z elementami edukacji przestrzennej.

2. Przekazanie pomocy dydaktycznych ośrodkom wsparcia dzieci z różnymi formami niepełnosprawności

Pomoce zostają przekazywane ośrodkom i szkołom zajmującym się terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie sami wybierają placówkę spośród tych, z którymi wcześniej to uzgodnimy.

3. Warsztaty z budowania interaktywnej instalacji

Na te warsztaty zostają zaproszeni uczestnicy poprzedniej lekcji. Wspólnie z rodzicami-instruktorami, projektantami, architektami i specjalistą od współczesnych technologii opracują kształt instalacji oraz sposób wykorzystania systemów Arduino. Wykorzystanie interaktywnych zestawów polega na opracowaniu ścieżki przyczynowo skutkowej, czyli opracowaniu konkretnych reakcji pod wpływem różnych bodźców.